OFERTA

 

 

PROJEKTY BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINYCH


PROJEKTY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


PROJEKTY PRZEBUDÓW I ROZBUDÓW (RÓWNIEŻ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH)


PROJEKTY WNĘTRZ


INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE

 W PRZYGOTOWANIU:


PROJEKTY GOTOWE DOMÓW JEDNORODZINNYCH DREWNIANYCH I MUROWANYCH

OPRACOWANE W OPARCIU O TRADYCYJNE UKŁADY FUNKCJONALNE

I FORMY ARCHITEKTONICZNE WYSTĘPUJACE W REGIONIE BIAŁOSTOCCZYZNY