Pliki
Nie podano nazwy pliku lub folderu!

Konkurs na projekt Logotypu Gdańska
Organizator: Miasto Gdańsk

Autor: arch. Michał Wróblewski
Projekt konkursowy: 2008
Przejście pierwszej eliminacji do grupy 24 prac
wybranych z blisko 400 zgłoszonych