Ogólnopolski konkurs graficzny
na projekt znaku promocyjnego Politechniki Białostockiej
Organizator: Politechnika Białostocka

Autor: arch. Michał Wróblewski
Projekt konkursowy: 2007
Wyróżnienie

Na konkurs wpłynęły 232 prace
Jury przyznało jedn± nagrodę i dwa wyróżnienia