VARSOVIA ÆTERNA

 

Wirtualna rekonstrukcja przestrzeni Warszawy przed 1 września 1939 roku.

Długofalowy program działań.

Cele:

Stworzenie w oparciu o wszelkie dostępne materiały wirtualnej, docelowo realistycznej, rekonstrukcji 4D dostępnej do publicznego zwiedzania on-line.

 

Stworzenie stale rozszerzanej i uzupełnianej bazy danych o możliwie wszystkich budynkach istniejących w Warszawie do 1 września 1939 roku. Bazy zawierającej historię nieruchomości imiona i nazwiska mieszkańców.

 

Pomnik wszystkich przedwojennych Warszawiaków wystawiony przez ich duchowych potomków jako wyraz hołdu oraz jako forma sprzeciwu wobec zagłady tamtej Warszawy.

 

Idea kiełkowała od jesieni 2004 roku na pożywce z medialnych ech 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego, a wykrystalizowała jesienią 2005 i na przełomie 2005/2006 roku w wyniku przemyśleń związanych ze stopniowym poszukiwaniem materiałów nt. historii ul. Siennej w Warszawie w ramach programu „Sienna Przestrzeń Pamięci” realizowanego przez polonistkę Aleksandrę Wróblewską z XII. L.O. im. Henryka Sienkiewicza i jej męża arch. Michała Wróblewskiego.

 

Zakres obszarowy:

Etap I- eksperymentalny

ul. Sienna całość

 

Etap II

Kwartał Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Prosta – Towarowa wraz z zabudową pierzei sąsiednich kwartałów wyznaczonych przez ww ulice.

 

Etap III

ul. Marszałkowska całość

 

Etap IV

Tereny późniejszego getta z lat 1940-43

 

Etap V

Teren Warszawy w granicach 10 rogatek historycznych (= w granicach Wałów Lubomirskiego z 1770 roku)

 

Etap V

Pozostały obszar Warszawy w granicach z 1939 roku

 

Etap VI i kolejne

Rozszerzenie funkcjonalności bazy poprzez możliwość umieszczania i wizualizowania w wirtualnej przestrzeni Varosovia-Aeterna projektów budynków z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które nie zostały zrealizowane, np. Świątynia Opatrzności proj. Bohdana Pniewskiego, budynków które już nie istniały w 1939 roku, np. Dworzec Wiedeński, a nawet wybitnych budynków powojennych które dobrze wpisałyby się w przedwojenny kontekst, np. Supersam.

 

Dalszy obszar rozmywa się we mgle, która symbolicznie potęguje nieprzekraczalną granicę między bezpowrotnie minioną i już na zawsze niedostępną przeszłością, a wieczny życiem Warszawy w sercach jej oddanych miłośników.

 

Podstawowe źródła i opracowania do rekonstrukcji:

Mapy i plany na czele z pomiarami Lindleya oraz ich aktualizacjami do 1939 roku.

Fotoplan 1935

Polskie, niemieckie i sowieckie zdjęcia lotnicze w tym fotoplan zniszczeń 1945

Materiały fotograficzne cz-b i barwne sprzed 1939 roku oraz po tej dacie dokumentujące stan pierwotny bądź stan zniszczeń w szczególności budynków które nie istnieją lub zostały poważnie przebudowane.

Materiały filmowe dokumentalne, fabularne i prywatne, cz-b i barwne j.w. zawierające celowy bądź okazjonalny (niezamierzony) ale wartościowy przekaz o przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej przedwojennej Warszawy

Relacje wspomnieniowe, pamiętnikarskie, literackie.

Rysunki, grafiki, obrazy w szczególności realistycznie oddające kolorystykę.

Zachowane pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacje konserwatorskie.

Materiały BOS

Materiały ŻIH

Materiały Spódzielni i Wspólnot mieszkaniowych

Materiały osób prywatnych uzyskane w ramach szeroko zakrojonej akcji społecznej.

Publikacje projektów w szczególności w czasopiśmie „Architektura i Budownictwo”

Zachowane przedwojenne dokumentacje projektowe w szczególności ze zbiorów AAN.

Materiały MHMW